Kategorie
Extra
Nasze nagrody


"Feniks"
Nagroda Wydawców Katolickich 2000

Trzykrotnie zostaliśmy nagrodzeni:
"Złoty Liść"
nagroda I Programu Polskiego Radia - audycji Cztery pory roku
Już wkrótce


Oferta zakupu i umieszczenia reklamy w publikacji: "Białystok - lata 40, 50, 60"

Informacje
Zasady korzystania z serwisu

Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.benkowski.pl prowadzony jest przez firmę Mazurskie Zawody Balonowe Agro sp. z o.o. z siedzibą ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Składanie zamówień

  1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklep.benkowski.pl, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie (085) lub e-mailem na adres agencja@benkowski.pl
  2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu. W przypadku podejrzenia podania niepełnych lub nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
  3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
  4. Standardowo do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Chęć otrzymania Faktury VAT, należy zaznaczyć w uwagach do zamówienia.
  5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
  6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  7. Koszt przesyłki uzależniony od wartości zamówienia, sposobu płatności, sposobu dostawy oraz kraju docelowego.
  8. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze. Więcej o opłatach.
Kontynuuj